Monumenten

Als leipan specialist hebben wij de nodige ervaring met het renoveren van daken van monumentale panden. Het zal u niet verwonderen dat er aan dit soort projecten speciale eisen zitten. Onze medewerkers zijn uit het juiste hout gesneden waar het gaat om de renovatie van daken van monumenten. Zij zullen dan ook rekening houden met de gevoeligheid van een dergelijk project en deze op een zo hoog mogelijke kwaliteit met oog voor duurzaamheid trachten af te ronden. Ons motto is niet voor niets: kwaliteit door vakmanschap.

Het historisch pannendak vormt een wezenlijk onderdeel van het monument en in onderlinge samenhang een belangrijke karakteristiek binnen het beschermde stads- of dorpsgezicht. Hiermee dient met grote zorgvuldigheid te worden omgegaan. Het is vanzelfsprekend dat dergelijke waarden dienen te worden gekoesterd en in stand gehouden. Dankzij ons specialisme in het vak, beschikken wij over een grote hoeveelheid inkoopkanalen om ook voor monumentale panden de juiste pan te vinden.

monumenten_leipannenDe juiste pan voor het betreffende dak is evident. Een verkeerde pan doet sterk afbreuk aan de authenticiteit van het monumentale pand. De leipan specialist staat voor het behoudt van het historisch daklandschap. Nostalgie is waar wij naar verlangen en het behoudt van authenticiteit en doorleefdheid van het historisch dak is waar wij naar streven.

Charter van Venetië zei ooit eens: ‘Conserveren is beter dan repareren, repareren beter dan restaureren, restaureren beter dan reconstrueren’. Leipan specialist onderschijft dit.

 

Gebruik leisteen bij monumenten

Leisteen heeft een lange levensduur en een blijvende, natuurlijke uitstraling. De uitstraling van het dak wordt hierdoor uniek. Leipan specialist beschikt over de ervaring en kennis om leisteendaken van oude en monumentale panden te renoveren. Een uniek ambacht waarin wij ons hebben gespecialiseerd. Onze expertise heeft ervoor gezorgd dat wij beschikken over de juiste inkoopkanalen om ook voor monumentale panden de juiste pan te vinden.

Leipan specialist verricht diverse werkzaamheden met leien en leipannen in verschillende marktsegmenten. Naast de leien leveren en plaatsen wij ook ornamenten voor oude en monumentale panden. Wij werken zowel u dak als de gevel af volgens de strengste normen met betrekking tot monumentenzorg en leisteenwerken.